Änglar finns....

 

 

Änglar finns... Låt din intuition leda dig

så får du se...att du inte är ensam. Alla har

vi någon som håller vårt hjärta när det känns

svårt. Alla har vi en ängel som leder oss rätt

när vi är vilsna och hamnat helt ur kurs.

Alla har vi någon som bara vill att vi ska

känna att vi är älskade....

DU ÄR ALDRIG ENSAM!!!