Meditativ koncentration

När vi blundar och mediterar så ska vi inte sova eller försvinna med vårt medvetande. Vi är i allra högsta grad närvarande och reflekterar över de inre livets rörelser utan att hålla i dem. Därför får tankarna bara flöda som en ström genom oss. Med träning kommer de att sakta ner och till slut lämnar de oss den stunden vårt fokus ligger på den behagliga inre känslan.

 

I meditation går du in i en fullständig koncentration av en här och nu känsla. Det är den du ska öva upp genom att meditera. Du upptäcker då ditt innersta jag som är skilt från dina tankar. Det är lätt att dras med av tankarnas flöde och sen skapa ursäkter för olika situationer du möter istället för att förändra de negativa tankar som kan ligga i botten. När vi sluter våra ögon för att vara i vår innersta kärna kan vi ladda oss med den obegränsade energin som finns i den.

 

Meditation är inte att somna eller falla i trans. Du ska inte avskärma dig från världen och förlora dig i tankar eller glömma var du befinner dig. Under meditationen höjer du din medvetenhet och blir mer vaksam och alert.

Du lär dig att fokusera och koncentrera dig oavsett var eller i vilken situation du befinner dig när du övat ett tag. Den meditativa förhöjda närvaron i vad som händer och sker kan du utföra oavsett var du är någonstans i vardagen. Du behöver inte stänga in dig i ett rum och skapa tystnad för att nå den kunskapen efter att du övat en tid. Det finns fördelar att kunna blunda och se med ögonen öppna under meditation och samtidigt vara i kontakt med den innersta kärnan. Du kan använda dig av teknikern oftare på bussen, arbetsplatsen i en kö, vid konflikter osv.

 

Meditation ger klarhet om känslornas sanna natur och tankarnas ursprung. Negativa känslor förlorar sin makt genom att du blir medveten om var de kommer från.