Meditation

Att begrunda, att reflektera, att vara djupt försjunken

i tankar, det är vad ordet "meditation" betyder.

Att reflektera över att "vara ett med med, se, känna

och förnimma" det vi mediterar över. Det allmänna

syftet med meditationen är att fylla sinnet med det

objekt man väljer, som tex. ett ljus, en blomma.

Konsten är att kunna "ställa in sig på", vara i total

samklang med det medium man har valt, och inte

se, känna eller förnimma något annat

 

 Vilket är syftet?  Kanske att slappna av, eftersom

sinnet under vilan kan förnyas och får möjlighet att

göra sig av med stressfyllda tankar, att släppa taget.

Meditationen för med sig en känsla av lugn och ro och

hjälper till att skapa en inre stillhet och ett lugn som

                                                                    är så främmande i dagens materialistiska, hektiska samhälle.