Här en vacker text som vi alla new-age:are känner till...Den minns mig när jag startade min mediumutbildning...En tavla som satt på väggen med vackra ord.... Mina ögon fastnade på den varje gång jag vaknade upp ur en härlig meditation.......Den är sååå vacker.... Vem som är upphovsman till denna är okänt men detta ska vara originalet!!

 

 

 

En natt hade en man en dröm.
Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud.
På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram.
Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden
av två par fötter: det ena spåret var hans,
och det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde, såg han
tillbaka på fotspåren i sanden.
Då såg han att många gånger under sin levnads vandring
fanns det bara ett par fotspår.
Han märkte också att detta inträffade under hans
mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han
frågade Gud om detta:
"Herre, Du sa den gången jag bestämde mig
för att följa Dig, att Du aldrig skulle överge mig utan
gå vid min sida hela vägen.
Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv
har det funnits bara ett par fotspår.
Jag kan inte förstå, att Du lämnade mig
när jag behövde Dig mest."

Herren svarade:
"Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig
under tider av prövningar och lidande.


När du bara såg ett par fotspår - då bar jag dig."