KRON CHAKRAT

Kronchakrat är purpur färgat och har med vårt högre jag att göra samt kommunikation med kosmos. Ett av dess uppgifter är att skapa känslan av helhet och mening med våra liv.

Typiska sjukdommar som kommer av att kronchakrat är blockerat är nervsjukdomar, förlamningar, genetiska sjukdomar mm.

 

 PANN CHAKRAT

Pannchakrat eller tredje ögat som det också kallas har en klarblå färg och är centrumet för intellegens, förståelse, intuition, inre syner, balansen mellan de fysiska och andliga mm.

Ett blockerat pannchakra leder til förrvirring, problem att fatta beslut allmän tugnsinthet och sjukdommar som kan skapas är hjärnumörer, blindhet, migrän, bihåleinflammation, nervositet och inlärningsproblem.

 

HALS CHAKRAT

Hals chakrat har en klart blå  färg ochär centrum för uttryck, ljud förmåga att lyssna mm. Dess största uppgift är att sortera våra intryck och bestämma vad vi ska göra. Följa vårt huvud eller vår känsla – känslan eller vårt förnuft. Oftast väljer vi att vara tysta vilket medför att en blockering skapas pga att vi inte får komma till uttryck.

Ett blockerat halschakra kan leda till nackspänningar, halsont spänningshuvudvärk och ämnesomsättnings fel men även att vi tycker livet är enformigt och tråkigt.

 

HJÄRT CHAKRAT

 Hjärt chakrat har en klart grön färg och är centrum för lidande, sorg, glädje och ren kärlek men även för tillit, accepterande, förlåtelse och fred.

Det är hjärtchakrats energier en healer använder sej av och ju öppnare chakrat är ju mera gemenskap känner man med andra och får en kärleksfullare kontakt med omgivningen.

Ett blockerat hjärtchakra kan ge upphov till depressioner, astma, allergier, lung och cirkulationsproblem mm.

 

 SOLARPLEXUS

Solarpexuschakrat är gult till färgen och det känsligaste av våra chakran. Här finns alla känslor som exempelvis egoism, snålhet, svartsjuka, ångest, men också possitiva känslor som kärlek och förälskelse.

För att få balans I detta chakra måste man lära sej självtillit och självrespekt. Ett chakra som är I obalanser eller blockerat kan leda till magsår, anorexia, illamånde etc.

 

MJÄLT CHAKRAT

Mjältchakrat eller navelchakrat har en orange färg som en apelsin och är kroppens tyngdpunkt. Chakrat har dels med sexualiteten att göra men även med kontroll av våra känslor. Det är samtidigt centrumet för spontanitet, lust, livsglädje och ilska. 

Mjältchakrat har kontroll över hela tarmsystemets flytande innehåll och har även med kroppens vattenomsättning att göra. Ett obalanserat eller  blockerat chakra  kan medföra sexuella problem, svårigheter I att vara lugn ochspontan osv.

 

 BAS CHAKRAT

Baschakrat är purpur färgat och står för det mestfysiska och jordnära hos oss. Det hör ihop med vår sexualdrift men också med skelettet och då främst benen och bäckenbent. Luktsinnet hör också till detta chakra.

Om det är I obalans eller blockerat så kan sexuella problem uppkomma men även självcentrering, ilska våld och girighet.